Yükleniyor...

Medikal Sektörde Devrimsel Çözümler...

GPI Group - BUSTER SYSTEM

Buster Sistemi, hastanelerde kullanılan farmasötik ürünlerin, iş akışı içerisindeki her aşamada tam olarak tanınmasını, takiplerini ve tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan yazılım ve donanımın akılcı bir bileşimidir.


BusterWeb Suite

Hastanelerin yataklı servislerinde ilâç tedavilerinin yönetilmesi için çok güçlü bir Klinik Karar Destek Modülü ve Eczane/Depo bölümlerinin depo yönetimi için kapsamlı bir lojistik yazılımdan oluşan, web tabanlı, profesyonel bir yazılım plâtformudur. Halen Avrupada binlerce doktor, hemşire ve diğer operatörler BUSTERWEB paketini (yılda 10 milyondan fazla reçete için) reçete yazımı, ilâç tedavi uygulamalarının (yılda 36 milyon dozdan fazla) yönetimi ve hem klinikte hem de merkez eczanedeki ilaç stoklarının yönetimi için bu yazılımı kullanmaktadır.

Ayrıntılı Bİlgİ

BusterPick Robotik İlaç ve Tıbbi Malzeme

                      Depolama Sistemi

Hastanelerin eczane bölümlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, en güncel teknolojileri içeren, piyasada mevcut en hızlı, robotik yapılı bir otomatik depolama sistemidir.


Ayrıntılı Bİlgİ

BusterSpid Robotik İlaç Dispenseri

Hastanelerin yataklı servislerinde, yoğun bakım, acil ve ameliyathane bölümlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, en güncel teknolojileri içeren, piyasada konusunda tek olan, robotik yapılı bir otomatik ilâç dispenser cihazıdır.

Ayrıntılı Bİlgİ

NursyRolly Bilgisayarlı İlaç Arabası

Hastanelerin yataklı servislerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, üzerinde kendi bilgisayarıyla donatılmış, ilâç yönetim sistemlerinin tümüyle haberleşen bir ilâç servis arabasıdır. Çalışması için gün içinde elektrik bağlantısına gerek yoktur. Hemşirelerin ilâç servis işlerini kolaylaştırır, hızlandırır.

Ayrıntılı Bİlgİ

BusterDose Birim Doz Kutulama Makinesi

Hastanelerin eczane bölümlerinde veya merkez depolarında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir cihazdır. Blisterlenmiş tablet plâkalarını tanır, onları birim-dozlar halinde keser, kutular ve etiketler. Bu şekilde hazırlanmış birim doz ilâçlar otomatik depolama sistemlerinde depolanabilmektedirler.

Ayrıntılı Bİlgİ

İlaçların ve Tıbbi Malzemelerin Klinik ve Lojistik Yönetimi

Tedavi Kalitesinde Artış

Reçete yazımı sırasında doktoru, ilâçların uygulanması sırasında hemşireyi destekleyerek klinik kalitenin artmasına yardımcı olur. Klinik ve eczanede mevcut tüm ilâç ve tıbbi malzemeleri yöneterek eczacıya yardımcı olur ve eczacının klinik işlere daha fazla zaman ayırmasını sağlar.

İnsan ve Ekonomik Kaynakların Optimizasyonu

Manual olarak yapılan birçok işi personelin üzerinden alarak, personelin katma değeri daha yüksek işlere zaman ayırmalarını sağlar. Hatalar, ihmaller, suiistimaller gibi nedenlerle ortaya çıkan ilâç ve malzeme israfını ortadan kaldırır. Gereksiz yatak işgali, komplikasyonlar gibi nedenlerle oluşan dolaylı giderleri azaltır.

Kurumsal İşleyişte Kolaylık

Reçetelerin otomatik iletimi, sadece uygulanmış olan ilâçların faturalara yansıtılması, ilâç iade işlemleri, envanter takibi ve benzeri birçok işlemlerin yapılması gerçek zamanlı ve otomatik olduğundan kurumsal işleyişte ciddi kolaylık sağlamaktadır.

Tüm Lojistik İşlemlerin Gözlem ve Kontrolu

İlâçların depoya ve/veya eczaneye girişinden kliniklere sevkedilişine ve hastaya uygulanışına kadar her aşamanın takibi gerçek zamanlı olarak yapılabilmektedir. Tüm işlemler otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Tüm erişimler kesin kimlik kontrollü olarak yapılmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uyum

Ulusal kalite standartlarına ve JCI, HIMSS gibi uluslararası akreditasyon kurumlarının gerektirdiği standartlara uyum sağlanmasında hastane ilâç yönetim sisteminin otomasyonu büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal Kalite Algısında Artış

Hastanede gelişmiş ve çağdaş sistemlerin kullanılması tedavi kalitesini arttıracak, çalışanların işlerini kolaylaştıracak ve bunun sonucu olarak kamuoyunun ve kurum çalışanlarının kuruma ilişkin kalite algılaması olumlu yönde değişecek, kuruma olan güven artacaktır.