İlaç Dağıtım ve Depolama Ürünleri

Anasayfa Hizmetler

İlaç Dağıtım ve Depolama Ürünleri

İlaç Dağıtım ve Depolama Ürünleri

Hasta Güvenliğinde Artış

WIEGAND® Sistemi ilaç güvenliğini ve buna bağlı olarak hasta güvenliğini arttırmak üzere kapsamplı ve esnek çözümler sunar. Hasta bakımında sağladığı kalite artışı yanısıra, kullanımı kolay ve modüler yapıdaki bu malzemeler servis katlarında ve ambulâtuvar ortamlarda da kullanıma uygundur. Ürünlerimiz hemşirelerin, eczacıların ve onların yardımcılarının işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmakta, bunun sonucu olarak da maliyetlerde belirgin azalmalar sağlarkenhata olasılığını da önemli ölçüde azaltmaktadır.
 

Sürdürülebilir Know-How

WIEGAND® 40 yılı aşkın bir süredir hastanelerdeki ilaç depolama ve dağıtım süreçlerini incelemektedir. Tüm Avrupada hasta bakım uzmanları, eczacılar ve doktorlarla yakın işbirliği içerisinde, müşterilerimizin sürekli değişen gereksinimlerine yeni ve pratik çözümler bulmak üzere kavram geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

WIEGAND® yöntemleri hemşirelerin işini kolaylaştırır, etkinliğini arttırıt ve böylece ilaç hatalarını en aza indirir.

WIEGAND® ürünleri dayanıklı olup mükemmel bir maliyet/yarar oranına sahiptirler. Bu ise sağlık giderlerinde oldukça iyi bir tasarruf olanağı sağlar.