Menü Kapat

İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi

İlâçların/Tıbbi Sarf Malzemelerin satın alınmasından başlayarak, depolanmaları, reçete/order edilmeleri, kliniklere sevk edilmeleri, tedaviler sırasında uygulanmaları ve yapılan tüm işlemlerin her aşamada kayıt ve kontrol altına alınmasını sağlayan, ilâçlara ilişkin tüm işleri kapalı bir döngü içerisinde yöneten, doktoru – hemşireyi – eczacıyı destekleyen sistemdir.

BUSTER SİSTEMİ

Buster Sistemi, hastanelerde kullanılan farmasötik ürünlerin, iş akışı içerisindeki her aşamada tam olarak tanınmasını, takiplerini ve tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan yazılım ve donanımın akılcı bir bileşimidir.

 

AUTOINVENTORY

AutoInventory, hastanelerde kullanılan ilaçlar,sarf malzemeler veya tekstil ürünlerinin otomatik envanterini tutan hassas tartılar ile geliştirilmiş bir sistemdir. AutoInventory ile depolama maliyetleri düşürülür ve çalışanların iş süreçleri daha verimli hale getirilir.

Sistem; BusterWeb Clinic – Klinik Karar Destek ve Yönetim Yazılımı, BusterSpid Robotik Kontrollu İlaç Dolapları, BusterPick Robotik Depolama Ünitesi, NursyRolly Bilgisayarlı İlaç Dağıtım Arabası ve çeşitli donanım ve yazılım ürünleri ile tam entegre çalışır.

Tedavi Kalitesinde Artış, İnsan ve Ekonomik Kaynakların Optimizasyonu, Kurumsal İşleyişte Kolaylık, Tüm Lojistik İşlemlerin Gözlem ve Kontrolü, Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uyum, Kurumsal Kalite Algısında Artış vb. ​

Sistem, üzerinde hassas tartılar bulunan raf grubu ve tartıların periyodik olarak taranmasını sağlayan bir denetleyiciden oluşmaktadır. MedManager yazılımı ile sistem son kullanıcıya sunulur.  

Personeli lojistik faaliyetlerden kurtarır, Stok ve tüketimde şeffaflık sağlar, Stokları %60 oranında azaltma imkanı sağlar, Yönetim maliyetini düşürür.