Menü Kapat

Buster Sistemi

Buster sistemi, hastanelerde kullanılan farmasötik ürünlerin, iş akışı içerisindeki her aşamada tam olarak tanınmasını, takiplerini ve tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan yazılım ve donanımın akılcı bileşenidir.

bustersystem
  • TEDAVİ KALİTESİNDE ARTIŞ

Reçete yazımı sırasında doktoru, ilâçların uygulanması sırasında hemşireyi destekleyerek klinik kalitenin artmasına yardımcı olur. Klinik ve eczanede mevcut tüm ilâç ve tıbbi malzemeleri yöneterek eczacıya yardımcı olur ve eczacının klinik işlere daha fazla zaman ayırmasını sağlar.

  • İNSAN VE EKONOMİK KAYNAKLARIN OPTİMİZASYONU

Manual olarak yapılan birçok işi personelin üzerinden alarak, personelin katma değeri daha yüksek işlere zaman ayırmalarını sağlar. Hatalar, ihmaller, suiistimaller gibi nedenlerle ortaya çıkan ilâç ve malzeme israfını ortadan kaldırır. Gereksiz yatak işgali, komplikasyonlar gibi nedenlerle oluşan dolaylı giderleri azaltır.

  • KURUMSAL İŞLEYİŞTE KOLAYLIK

Reçetelerin otomatik iletimi, sadece uygulanmış olan ilâçların faturalara yansıtılması, ilâç iade işlemleri, envanter takibi ve benzeri birçok işlemlerin yapılması gerçek zamanlı ve otomatik olduğundan kurumsal işleyişte ciddi kolaylık sağlamaktadır.

  • TÜM LOJİSTİK İŞLEMLERİN GÖZLEM VE KONTROLÜ

İlâçların depoya ve/veya eczaneye girişinden kliniklere sevkedilişine ve hastaya uygulanışına kadar her aşamanın takibi gerçek zamanlı olarak yapılabilmektedir. Tüm işlemler otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Tüm erişimler kesin kimlik kontrollü olarak yapılmaktadır.

spid2
  • ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Ulusal kalite standartlarına ve JCI, HIMSS gibi uluslararası akreditasyon kurumlarının gerektirdiği standartlara uyum sağlanmasında hastane ilâç yönetim sisteminin otomasyonu büyük önem taşımaktadır.

  • KURUMSAL KALİTE ALGISINDA ARTIŞ

Hastanede gelişmiş ve çağdaş sistemlerin kullanılması tedavi kalitesini arttıracak, çalışanların işlerini kolaylaştıracak ve bunun sonucu olarak kamuoyunun ve kurum çalışanlarının kuruma ilişkin kalite algılaması olumlu yönde değişecek, kuruma olan güven artacaktır.

BUSTER SİSTEMİ KOMPONENTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

BUSTERWEB KLİNİK KARAR DESTEK YAZILIMI İLAÇ YÖNETİM SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ KOMPONENTİDİR.
HBYS ile entegre çalışır, klinik uygulamalarda insan hatalarını azaltır ve tedavi kalitesini önemli ölçüde arttırır. Uzman görevliler katma değeri yüksek işlere daha fazla zaman ayırabilirler. Hataları, ihmalleri önleyerek önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlar. HIMSS, JCI Akreditasyonlarını destekler. Malpraktis risklerini en aza indirir. Hizmet alanların ve hizmet verenlerin kurumsal kalite algılayışını olumlu yönde etkiler.
 

KLİNİK ÇALIŞMALAR SIRASINDA DOKTORU DESTEKLER.
Hasta başında order girişi yapılmasına olanak sağlar ve hasta başında vital bulguları gösterir. İlâç etkileşimleri ve alerji uyarıları verir ve eşdeğer ilâç önerir. Hasta başında ilâç prospektüs bilgilerini verir ve hazır kullanılabilir protokol reçeteler oluşturulabilir. Klinik hasta kayıt arşivi oluşturur. Retrospektif klinik bilimsel çalışmalara olanak sağlar. Katma değer sağlayacak çeşitli ek özellikleri vardır.

KLİNİK ÇALIŞMALAR SIRASINDA HEMŞİREYİ DESTEKLER.
Hasta başında hasta ve ilaç eşleştirilmesini sağlar, yapılan tüm tedavi ve uygulamaları otomatik kaydeder ve HBYS ile tam entegre çalışır. İlaç iade işlemlerini otomatik yapar, hasta beraberinde getirilen ilaçların yönetir ve klinik lojistiğini otomatik yönetir. Günlük iş programlarını yönetir ve yaklaşan, gelmiş ve geçen ilaç saatlerini haber verir. Hemşirelerin hastalara zaman ayırmalarına olanak sağlar.

                  BUSTERPICK ROBOTİK DEPOLAMA SİSTEMİ

Tam otomatik ve yarım otomatik yükleme yapar. Mekânın şekline göre şekil verilebilir yapıdadır. Saatte 1,000 kutudan başlayarak istenilen çıkış hızına kadar otomatik çıkış için konfigüre edilebilir. Mekânı verimli kullanarak maksimum depolama yapılmasını sağlar (M² başına yaklaşık 2.500 kutu). İstenilen ilâçları, sisteme uzak konumda kalan ilâç hazırlama bankolarına otomatik olarak iletebilir. Gerek olması halinde kapasitesi ve hızı arttırılabilir. En önemli bölümü olan Kafa Ünitesi (Gripper) çok kısa zamanda değiştirilebilir ve hiçbir ayar istemez, yeniden konfigüre edilmesi gerekmez. Montajı ve devreye alınması en hızlı olan, kablosuz, zincirsiz çalışan bir ileri teknoloji ürünüdür.

BUSTERSPID ROBOTİK KONTROLLU İLAÇ DOLAPLARI

Klinik tipi, robotik yapıda, ilâçları dışarıya kontrollü olarak kendisi ileten, çok gelişmiş bir ilâç dolabıdır. Dolap içine yalnızca yetkili eczacılar müdahale edebilir. Üzerinde kendi bilgisayarı, dokunmatik ekranı, parmak izi okuyucusu ve barkod okuyucusu bulunur. Yükleme ve boşaltım genellikle Raster kapısından yapılır. Tek kutu boşaltımı için ayrı bir çıkış penceresi de mevcuttur. Otomatik envanter ve miyad takibi yapar, kritik stok seviyesi ve miyadı yaklaşan ilaçlar için otomatik uyarı verir.

NURSYROLLY BİLGİSAYARLI İLAÇ DAĞITIM ARABASI

Tedavi için gerekli ilaç ve tıbbi malzemeleri taşır.

Arabada Buster Sistem ile iletişim kurabilen bütünleşik, dokunmatik ekranlı bir bilgisayar mevcuttur.

İlâçlar, kimlik kontrollü olarak açılabilen dört adet çekmecede muhafaza edilir.

Araba üzerinde bir adet sabit ve bir adet kablosuz barkod okuyucu mevcuttur.

Tıbbi malzemeler için ayrı bölmeler ve atık kovalarının takılabildiği yuvalar vardır.

Araba, üzerinde bulunan akü sayesinde 8-10 saat elektrik bağlantısı gerektirmeksizin çalışabilmektedir, akü şarj cihazı arabada mevcuttur.