Menü Kapat

İlaç Dağıtım ve Depolama

İLAÇ DAĞITIM VE DEPOLAMA ÜRÜNLERİ

Hasta Güvenliğinde Artış

WIEGAND® Sistemi ilaç güvenliğini ve buna bağlı olarak hasta güvenliğini arttırmak üzere kapsamplı ve esnek çözümler sunar. Hasta bakımında sağladığı kalite artışı yanısıra, kullanımı kolay ve modüler yapıdaki bu malzemeler servis katlarında ve ambulâtuvar ortamlarda da kullanıma uygundur. Ürünlerimiz hemşirelerin, eczacıların ve onların yardımcılarının işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmakta, bunun sonucu olarak da maliyetlerde belirgin azalmalar sağlarkenhata olasılığını da önemli ölçüde azaltmaktadır.

Sürdürülebilir Know-How

WIEGAND® 40 yılı aşkın bir süredir hastanelerdeki ilaç depolama ve dağıtım süreçlerini incelemektedir. Tüm Avrupada hasta bakım uzmanları, eczacılar ve doktorlarla yakın işbirliği içerisinde, müşterilerimizin sürekli değişen gereksinimlerine yeni ve pratik çözümler bulmak üzere kavram geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

WIEGAND® yöntemleri hemşirelerin işini kolaylaştırır, etkinliğini arttırıt ve böylece ilaç hatalarını en aza indirir.

WIEGAND® ürünleri dayanıklı olup mükemmel bir maliyet/yarar oranına sahiptirler. Bu ise sağlık giderlerinde oldukça iyi bir tasarruf olanağı sağlar. 

Hata Olasılıklarında Azalma

Bir reçete yazımı ile hastaya ilâcın verilmesi arasında oluşan ilaç hatalarının sıklığı alarm verdirecek kadar yüksek düzeydedir. ABD ve Avrupada uzun yıllar boyunca yapılan çeşitli istatistik çalışmaları da, bu zararlı ve maliyetli soruna işaret etmektedirler. Bu etkenleri bir sağlık kurumunun risk yönetim işlemlerine dahil etmek suretiyle, ilaç hatalarının azaltılması, elde edilebilir bir stratejik hedef haline getirebilecektir.

İlâç hataları Maliyetleri Arttır

Farklı tahminlere göre, sağlık sektöründe görülen hataların %60 ile %80 kadarı insan hatalarıdır. İlâç hataları olguları ise oldukça rahatsız edicidir. D.W.Bates ve ark. tarafından hazırlanan geniş kapsamlı bir raporda, aşağıda ki sonuçlar ortaya konmuştur.

 • 700 yataklı bir hastaneye ilâç advers olay/reaksiyon olgusu(ADE)’nin yıllık tahmını maliyeti 5.6M$’dır.
 • Advers olay/reaksiyon olayları tüm hastaların %6.5 ‘inde kaydedilmiştir.
 • Genel maliyet: 2.595$ / ADE.
 • ADE’ler ortalama 2.2 gün daha fazla yatak işgaline neden olmaktadırlar.
 • Önlenebilir ADE’lerin (tüm ADE’lerin %28’i) yıllık maliyeti 2.8M$
 • Önlenebilir ADE başına maliyet: 4,685$.
 • Önlenebilir ADE’ler ortalama 4.6 gün daha fazla yatak işgaline neden olmaktadır. 
 • TÜm ADE’lerin %57’si önemli olarak değerlendirilmektedir (%30 ciddi, %12 yaşamı tehdit edici ve %1 ölümcül).
Kaynak: Cost of adverse drug events; D.W. Bates et., JAMA, Jan 22/29, 1997 – Vol277, No. 4

İlâç Hatalarının Türleri

MEDMARX (ABD) ‘den alınan aşağıdaki verilerde 218.347 adet rapor edilmiş vaka baz alınmış ve değişik hata kaynaklarının oluş sıklığı analiz edilmiştir.

Kaynak: Hicks, R.W., Santell, J.P., Cousins, D.D., and Williams, R.L. (2004). MEDMARXSM 5th Anniversary Data Report: A Chartbook of 2003 Findings and Trends 1999-2003. Rockville, MD:USP Center for the Advancement of Patient Safety.

Günlük İlaçların Veriliş Saatlerine Göre Hazırlanması

Servis katında günlük işlerin düzgün bir şekilde yürümesi için, ilaçlar önceden ve planlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Hasta dosyalarında ki kayıtlara ve reçete edilmiş ilaç verme zamanlarına uygun olarak, gün içinde verilecek tüm ilaçlar ilaç dispenserlerinin uygun bölümlerine yerleştirilir. Böylece hazırlanan ilaçların ve bunların veriliş zamanlarının kontrolu güven altına alınmış olur.

241_2

Hatalardan Kaçınma

 • Hastanın kimliğinin kontrol edilmesi gereklidir.
 • İlâç verilmeden önce, ilâcın dozajının bir başka profesyonel sağlık çalışanı tarafından kontrol edildiğinden emin olunmalıdır. 
 • Reçete, ilâç ve hastanın uyumlu olduğundan emin olunmalıdır.
 • İlâcın doğru zamanda verildiğinden emin olunmalıdır.
 • İlâç dağıtırken oluşabilecek kesintilerin aza indirilmesi gereklidir.
Kaynak: Medication errors, DJP Williams, J R Coll Physicians Edinb 2007; 37:343-346.

Dört-Göz Prensibiyle Hataların Azaltılması

Hastaların tedavilerinde kullanılacak ilâçlar, ideal olarak, işlerin sakin olduğu bir zamanda hazırlanmalıdır. Bu görev en yüksek düzeyde odaklanmayı gerektirir ve asla bir hasta yatağına yakın yerde yapılmamalıdır. İlâç hatalarının azaltılmasında yardımcı olması için, ilâç dispenseri içine koyularak hazırlanmış ilaçlar hastaya verilmeden önce ikinci bir kişi tarafından kontrol edilmelidir.

MediDispenser

 • Kayar kapak sadece tek yönde çıkarılabilir.
 • Bu özellik ilâç verme sırasını güven altına alır.
 • 4 ile 12 adet genişliği ayarlanabilir ilaç bölmesi vardır. (her ilaç saati için bir bölme)
 • Hijyenik ve ekonomiktir (yarı “tek kullanımlık”).
 •  Sıkı duran bir şeffaf kapak mevcuttur.

Kullanıldığı Ortama Adapte Edilebilen İlaç Yönetimi

İlâç işlemlerinin yönetimi, lojistik açıdan bakıldığında, uygulama ortamına göre önemli değişiklikler gösterirler. İlâçları bir eczane odasında veya bir dış mekânda hazırlanan bir yaşlı bakım evi ile bir hastanenin servis katları veya cerrahi bölümünün ilaç yönetimindeki iş akışları farklı olacaktır. Tedaviler akut olduğunda işlemler hızlanacak ve buna bağlı olarak da bakım kalitesindeki beklentiler ve hatalı tedavinin maliyeti de daha yüksek olacaktır. 

Merkez dışı servis katı ve uydu eczaneler
- ekonomik, düzenli ve mekân tasarruflu

 • Malzemeler kolayca görülür ve hızla ulaşılır.
 • Kanban prensibi sayesinde (daima 2 kutu) düşük stok ve daima hazır malzemeler.
 • FEFO stoklama yöntemiyle ilaçların son kullanım tarihlerinin etkin şekilde kontrolu.
 • Depolanacak malzemelerin miktarı ve türleri merkezi eczane tarafından yönetilir (maliyet kontrolu). 

Etkinlikte Artış

İlâç hazırlama işlemlerinde Gün Sisteminin uygulanması halinde, doktor vizitesini takiben, hemşireler, 24 saat içinde dağıtılacak olan reçete edilmiş ilâçları hazırlarlar. İlâçların 7 günlük süreler için hazırlanması (haftalık sistem) daha çok yaşlı bakım evlerinde ve huzur evlerindeki iş akışını önemli ölçüde optimize eder. Bu kuruluşlarda hastaları normal durumunda tutmak için uzun dönemli, stabilize edici ilâç tedavileri uygulanır. Bu nedenle ilâçların tüm hafta için önceden hazırlanması tercih edilir.  

Profesyonel WIEGAND İlâç Hazırlama Bankosu

Uygulamalı araştırmalar, profesyonelce tasarlanmış bir İlâç Hazırlama Bankosunda, 20 hasta için gerekli ilâçların yaklaşık bir saat içinde hazırlanabileceğini göstermektedir. WIEGAND İlâç Hazırlama Bankosuyla donatılmış uydu eczaneler 40 ile 100 hastaya yetecek şekilde planlanmaktadırlar.

İlâç Dağıtım Sistemi ile Birleştirilmiş BIN (Kutu) Sistemi

BIN Sisteminde bir hastanın ilaçları ayrı kutularda muhafaza edilir. Bunlar biraz yer kaplasalar da yaygın olarak kullanılmakta ve ilâçların önceden hazırlanabilmesi için WIEGAND İlâç Dağıtım Sistemleriyle kolayca kombine edilebilmektedir. Böylece hasta güvenliği önemli ölçüde arttırılabilmektedir.

Şeffaf Kayar Kapaklar

Kayar kapakların üretimi iyi korunan bir sırdır. Kapaklar MediDispenserleri öylesine sıkı kapatırlar ki içeriye hiç nem girmez. İngilterede yapılan bir dizi testler mükemmel sonuçlar vermiştir.

Malzeme:

PET: Polietilen Terafalat bir polyester plastik (gıdalar için uygun) maddedir. Lâteks ve yumuşatıcı içermez. PET malzeme aşağıdaki ışınlara dirençlidir:

UV-B, UV-C-FUV, UV-C-VUF, EUV ve XUV

Geri Dönüşüm:

 • Yayılımsız geri dönüşüm.
 • Enerjiye dönüşüm, atıksız.
 • Çok iyi bir ekolojik denge.

Temizleme Talimatları:

Yıkama: Ilık su yumuşak bir deterjanla yıkayınız. (Hidroliz)

Kimyasallar: Kullanılamaz.

Bulaşık Makinesi: Uygun değildir.

Sterilizasyon: Gaz, radyo-izotop (buhar olmaz!)

Yaklaşık 45 dereceden sonra, kullanılan özel bir üretim yöntemi nedeniyle, WIEGAND Kayar Kapaklarının kenar kıvrımları açılmaya başlar. Bu durumda kıvrımların kavrama gücü azalır ve nem izolasyonu artık garanti edilemez.

Mavi MediDispenser ve Tepsiler

Tüm mavi WIEGAND ürünleri yüksek özellikli derin vakum yöntemiyle üretilmektedir. Bu yöntemle şekil verilen malzemeler çok dayanıklı olmakta ve düşürülmeye dahi dayanabilmektedir. “Mavi Ürünler” ışığa duyarlıdırlar. UV ışınlarından korunması gerekmektedir.

Malzeme:

Polistren (gıda folyosu).

 Lateks, florin, kadmiyum, kurşun, brom ve klor içermez.

Geri Dönüşüm:

 • Yayılımsız geri dönüşüm.
 • Enerjiye dönüşüm, atıksız.
 • Çok iyi bir ekolojik denge.

Temizleme Talimatları: 

Kimyasallar: Kostik solüsyonlar, alkol ve asitlerin sık kullanılmasıyla, plastik                               kırılgan bir hale gelir.

Bulaşık Makinesi: 55 derecede (eko-program) sorunsuz, 65 derecede en çok                                      45 dakika, 95 derecede (sanayi tipi) 2 dakika

Sterilizasyon: Gaz, radyoizotop (buhar yok!)

WIEGAND Dispenserlerine çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sertifika verilmiştir.