• 0216 486 34 12
  • info@metratip.com
Metratıp Medikal Gereçler
Sıcak ve soğuk ısı uygulaması kan dolaşımını, metabolizmayı ve dokulara oksijen verilmesini etkiler. Uygulamanın şekline ve türüne bağlı olarak, kaslar ve dokular üzerinde rahatlatıcı, güçlendirici ve sıkılaştırıcı bir etki yapabilmektedir. Soğuğun uzun süre uygulanması adipoz dokularda belirgin bir azalma sağlar. Sıcak ve soğuğun ardarda döngüsel uygulanması ise mikrosirkülâsyonu arttırarak bir drenaj etkisi oluşturur.
Awesome Image

Metratıp Medikal Gereçler

ÜRÜNLER