• 0216 486 34 12
  • info@metratip.com

Yük bankası, Jeneratör, UPS, Türbin motorlar gibi  güç kaynaklarının test edilmesi için kullanılan ve enerji talebini simule ederek bir güç kaynağının çalışma sırasında nasıl performans göstereceğini öngören ve ölçen bir test ekipmanıdır.
Yük bankası, ilgili güç kaynağından elde edilen  elektrik  yükünü ısıya dönüştürerek motorlu fanlar yardımıyla dağıtır. Bu sayede güç kaynaklarının kapasiteleri, komponentlerin sorunsuz çalışması, sıcaklık,  hararet, ve tüketim gibi kritik değerler test edilir ve asıl cihaza herhangi bir hasar vermeden cihaza dair işlevsellik ve performans ölçümleri yapılır. 
Yük bankaları, çok çeşitli sektörlerde ve farklı uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Kullanım alanlarına göre harici (dışortam) veya dahili (içortam )  uygulamalarda kullanılabilen yük bankaları, sabit ya da hareketli olarak tercih edilebilmektedir. Yüksek güçlü yük bankaları, kullanılacak test alanına sabit bir şekilde konmak üzere tasarlanabileceği gibi, belli bir yüke kadar olan yük bankaları test alanında hareket ettirilebilir ya da farklı bir alana taşınabilir. 
Enerji , İmalat, inşaat, telekomünikasyon ve Savunma Sanayi başta olmak üzere enerji ihtiyacı olan her alanda yük bankalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Jeneratör ve türbin motor testlerinde; akü ve kesintisiz güç kaynaklarının devreye alımlarında, enerji santrallerinde  ve trafo merkezlerinde batarya kontrollerinde kullanılan yük bankaları güç kaynaklarının kapasitelerini ve işlevselliklerini ölçmenin en güvenilir yoludur. 

Yük Bankası Fiyatları

Yük bankası fiyatları, yük bankasının sahip olduğu güç miktarına, yük tipine (rezistif yük bankası, indüktif yük bankası )  ve kademe sayısına  göre değişmekle birlikte, bu fiyatın belirlenmesinde yük bankasının kullanılacağı alanın ve uygulamanın da önemi büyüktür. Yapılacak testlerin farklılığı dolayısıyla ihtiyaç duyulan yük bankası özellikleri de değişecektir.